Prijava / Register

Prijave su zatvorene u petak 18.08.2017 u 12:00h (podne).

Registrations have been closed on Friday 18th August 2017 at 12:00h (noon)


Za HR:

Informacije o uplati startnine:

S.K. “HVAR MARATHON” Hvar
IBAN: HR 62 2330003 1151330193
Opis plaćanja: Startnina 2017 – Ime Prezime (klub)
Iznos: 150,00 kn (100 kn za članove hrvatskih sportskih klubova)

  • Za prijavljene preko weba do 18.08.2017. u 12:00.:
  • 150 kuna – za strance i individualne natjecatelje koji nisu članovi hrvatskih sportskih klubova;
  • 100 kn – za članove hrvatskih sportskih klubova.
  • Startnina se može uplatiti na žiro račun kluba HVAR MARATHON ili prilikom podizanja startnog broja.
  • Startnina 200kn za prijavljene na dan utrke.

Podizanje startnih brojeva u Hvaru (Gradska Loggia) u petak od 18:00 do 22:00 i u subotu od 12:00 do 14:30; u Starom Gradu u subotu od 16:00 do 17:30 na trgu Ploča. Proglašenje i večera poslije trke, blizu ciljnog prostora, ispred Gradske Loggie i u restoranu hotela „Palace“ od 20:00.


For foreigners:

All the participants registered via our website http://www.hvarmarathon.com should pay  the start fee on the  race day (20 EUR or 150 HRK) at the place of picking up the start number.

The deadline for applications via the website is August 18th, 2017 at 12.00 h.

The registration is also possible without the web application, on the  race day when the start fee will be 27 EUR  (or 200 HRK).

The place of start number picking up and fee payment is in HVAR at City Hall (Gradska Loggia) from 18 to 22 h on Friday and from 12 to 14.30h on Saturday and in STARI GRAD in PLOČA SQUARE in the city center from 16 to 17:30 h.

Dinner and after-party for all runners will be held after the race near the finish line, in front of the City Hall and the hotel PALACE, starting from 20h.